Magyarnak lenni büszke gyönyörűség! Tudod-e?

2012.01.31 14:53

EGYütt - EGYmásért - EGYségben
MAGYAR-nak lenni tehát: a Lélek állapota, Hitvallás.
MAGYAR-nak lenni: nem testi, biológiai, társadalmi, evolúciós küzdés, hanem
vizsgalehetőség LÉLEK-ben, LELKISÉG-ben.

A magyarság annyit jelent: magyar az, aki az EGYistenhitű érdek nélküli krisztusi szeretet követője.

Ez a MAGYAR, ebben áll a MAGYAR-ságunk. Krisztusi Út ez, Ő is ezt tette.
 

Növekedj hát TE MAG-AD is - ki e sorokat olvasod -

Bölcsességben, Odaadásban, Szeretetben,

igyekezz Önmagadat oly módon megvalósítani, hogy az lehetőleg senki Élő kárára ne váljék!

E feladatnak személyesen megfelelni annyi, mint MAGYARABBÁ válni.
Mert "akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon".
Tudtuk, hogy el fog következni egy periódus, amikor el kell engedni a mankókat.
Ez a periódus elérkezett.