Üdvözöljük

Domonyi Károly független önkormányzati képviselő honlapja,
 PILIS PILIS

MAGYAR, legyen hited és lészen országod!

Jövőnk, csakis a -

PÁRTOK NÉLKÜLI PARLAMENT

- valódi Népképviseleti Országgyűlés létrehozásával lehet!

A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!
Vezettessed magadat szem-bekötve, vakon,
Elfajult testvéridtől csinált áll-útakon,
Kik őseink hamvait rútúl megtapodták,
Arany szabadságunkat aranyon eladták.

 


MAGYAR SORSOT - MAGYAR KÉZBE!
ÉBREDJ MAGYAR!


Szép NAPot adjon az ISTEN!
Köszönöm, hogy az ismerŐSöm lett!
HONlapom ÖNNEK íródott, hogy EGYsÉGben legyen! Áldás!


GYÖKér nélkül nincs KORona! (akinek nincs gyökere - annak jövője sincs)

Változást akar a világban?
Először mindenkinek önmaga fejében kell rendet tennie!
Szabaduljon meg téves eszméitől és felfogásaitól, melyekkel felépítette és jelenleg is élteti még ezt a világot. Magyar ember nem szolgálhatja azoknak az érdekeit, akik már több száz éve írják történelmünket és tűzzel-vassal irtották ki népünk lelkéből hagyományainkat, ősi vallásunkat, Istenünket.

Higgyük el, hogy képesek vagyunk felelős döntéseket hozni és kezünkbe venni sorsunk irányítását. Vetkőzzük le, a ránk erőltetett csordaszellemet!

Amíg megosztott társadalomban élünk, addig ne várjuk azt, hogy sorsunk jobbra fordul. Az igazság mindig az egyszerűségben rejlik és nem összekavart bonyolult dolgokban.

Ha MAGyarok a lelkükre hallgatnak, akkor tudni fogják ki vezeti őket az EGYsÉGbe!
"Magyarnak lenni: nem a szó, a név, az ősök, az élet, magyarrá csak a szív tesz és a lélek." (Alföldi Géza)

Növekedj hát te MAGad is BÖLCSCSESSÉGben, ODAADÁSban, SZER-ETETben, igyekezz őnmagadat oly módon megvalósítani, hogy az lehetőleg senki élő kárára ne váljék!
Mások kárán és nyomorán NE nyerészkedjünk! Szeretet nélkül a lélek is kifárad!

"Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a Föld, fölötted az Ég, benned a létra!"
(Weöres Sándor)


Ébredjünk végre rá, hogy a közénk furakodott magyarul beszélő idegenek akarják velünk elfeledtetni Árpád dicsőségét és szent hagyatékát, mert ők nagyon jól tudják, hogy a Magyarság karizmájának ereje legyőzhetetlen egységbe tömöríti a Nemzetet. Ne várjunk hát tovább.
Fordítsunk egyet a sorsunk kerekén és térjünk vissza Nagy Árpádhoz.

IGAZSÁG! BECSÜLET! TISZTESSÉG!

 

Újdonságok

MAGYAR SORSOT - MAGYAR KÉZBE! ÉBREDJ MAGYAR!

2012.08.30 06:31
Szép NAPot adjon az ISTEN! Köszönöm, hogy az ismerŐSöm lett! HONlapom ÖNNEK íródott, hogy EGYsÉGben legyen! Áldás! GYÖKér nélkül nincs KORona! (akinek nincs gyökere - annak jövője sincs) Változást akar a világban? Először mindenkinek önmaga fejében kell rendet tennie! Szabaduljon meg...

SZERetet

2012.07.08 09:59
"A szeretet és az igazság olyan szoros egységet alkot, hogy gyakorlatilag nem is lehet őket szétválasztani. Olyanok, mint ugyanannak az éremnek két oldala." (M. Gandhi) "A szeretet és a békesség, fiam, a legkisebb kunyhóban is elfér. Nem mindég a nagy házakban élnek boldog emberek." (Wass...

Magyarnak lenni büszke gyönyörűség! Tudod-e?

2012.01.31 14:53
EGYütt - EGYmásért - EGYségben MAGYAR-nak lenni tehát: a Lélek állapota, Hitvallás. MAGYAR-nak lenni: nem testi, biológiai, társadalmi, evolúciós küzdés, hanem vizsgalehetőség LÉLEK-ben, LELKISÉG-ben. A magyarság annyit jelent: magyar az, aki az EGYistenhitű érdek nélküli krisztusi szeretet...

Információ látogatók számára

2012.01.08 16:47
Tájékoztassa látogatóit, hogy tudjanak az újdonságokról és eseményekről az Ön honlapján. Azért, hogy a felhasználók megtanulják, hogy az Ön honlapját rendszeresen látogatni kell fontos állandóan frissítenie annak tartalmát. Az automatikus cikkküldéshez használhat RSS csatornákat olvasói számára.

A honlap üzembe lett helyezve

2012.01.08 16:46
Ma indítottuk el új webes prezentációnkat. Ebben a cikkben írják le, miért kezdték el a honlapot készíteni, mit nyújt ez a látogatóknak. Írja le mi a célja a projekttel, mit kínál ez a felhasználóknak. Fogalmazza meg, hogy a felhasználóknak miért érdemes gyakran visszatérni az oldalra, és milyen...